Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Vereniging Vrienden van Graaf Otto Coƶperatie Zutphen U.A. organiseert werkateliers voor leden en stagiaires.

De coƶperatie streeft naar winst voor de gemeenschap en wil een vriendenkring vormen op het gebied van kunst en cultuurbevordering.

In de werkateliers zijn de leden en stagiaires zelfwerkzaam bezig met eigenkunst en eigenkunde.

Stadsboer Henk nodigt een ieder uit om het eigen kunstje in te zetten voor de eigen dromen.

Begin met het waarmaken van je dromen, deel ze.

 

Contact Stadsboer Henk: 06 33 61 31 95

*Vereiste informatie.