Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Op 9 mei 2018 organiseerde Bouwstichting Lunette Eiland plus toebehoren het OpenWerkAppèl bij het Lunette Eiland Zutphen aan de Lunettestraat te Zutphen om 09.00 uur.

De Bouwstichting wil in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Zutphen en een bouwondernemer, een open en tegelijkertijd beschut woon+, leer+, leef+ en werk+klimaat bieden.

Het OpenWerkAppèl te Zutphen vond plaats in het kader van de Internationale Open Overheid Week van 7 tot en met 11 mei 2018.

Iedereen, die zin had, kon een eigen onderwerp voor een eigen Appèl in relatie tot de Open Overheid indienen.

Op basis van de resultaten organiseert Vereniging Vrienden van Graaf Otto Coöperatie Zutphen U.A. vanaf heden werkateliers voor leden en stagiaires voor de invulling van het Lunette Eiland.

De Bouwstichting heeft gisteren, 15 mei 2018, daartoe in principe drie mede+investeerders gevonden, die willen investeren in de ontwikkeling van het Lunette Eiland. Tevens heeft de Bouwstichting een biedingsboek aangevraagd voor 25 euro bij de desbetreffende dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het perceel Lunettestraat 3.

De Bouwstichting gebruikt de 17 Werelddoelen van de Verenigde Naties als kader voor de door haar voor 22 juni 2018 in te dienen bieding bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en ziet haar bieding als een aanbieding aan het Ministerie in het kader van het Actieprogramma Open Overheid.

Voor meer informatie en bijdragen neem contact op met Stadsboer Henk: 06 33 61 31 95

*Vereiste informatie.