Op 9 mei 2018 organiseert Bouwstichting Lunette Eiland plus toebehoren het OpenWerkAppèl bij het Lunette Eiland Zutphen aan de Lunettestraat te Zutphen om 09.00 uur.

De Bouwstichting wil in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Zutphen en een bouwondernemer, een open en tegelijkertijd beschut woon+, leer+, leef+ en werk+klimaat bieden.

Het OpenWerkAppèl te Zutphen vindt plaats in het kader van de Internationale Open Overheid Week van 7 tot en met 11 mei 2018.

Iedereen, die zin heeft, kan een eigen onderwerp voor een eigen stage in relatie tot de Open Overheid indienen.

Vereniging Vrienden van Graaf Otto Coöperatie Zutphen U.A. organiseert werkateliers voor de stagiaires.

 

OpenWerkAppèl